Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Fonds Marianne en Jean Mechelynck

Steun voor professionals en vrijwilligers bij de communicatie en het gesprek met patiënten en hun naasten rond palliatieve zorg.

Fonds Vrienden van Sint-Vincentius Limburg

Steun aan sociaal innoverende projecten, geleid door Sint-Vincentius conferenties uit Limburg, die zich inzetten voor kwetsbare mensen in de provincie Limburg die in nood en/of armoede leven, in het bijzonder voor kansarme kinderen en jongeren.

Générations Solidaires

Maatschappelijk engagement

Voor solidaire, innovatieve burgerinitiatieven die het sociale weefsel tussen de generaties versterken en die het dagelijks leven aangenamer maken.

Heidebroek-van Duyse (Fonds Irène Heidebroek-Eliane van Duyse)

Erfgoed

Jaarlijkse wedstrijd om jongeren tussen 12 en 18 jaar voor kunst en geschiedenis te sensibiliseren.

Cookie policy