Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Publicaties

Het belang van vrijwilligers

Het belang van vrijwilligers voor goede doelen

Vrijwilligers zijn de ruggengraat van veel organisaties. Ze zetten zich belangeloos in voor een vlotte werking van goede doelen en dragen op die manier actief bij aan de samenleving. Vrijwilligers schenken hun tijd en inzet allemaal met een even groot hart aan een gemeenschappelijk doel.

 

Waarom vrijwilliger worden?

Stuk voor stuk zijn vrijwilligers op zoek naar zinvolle vrijetijdsbesteding. Door het vrijwilligerswerk voelen ze zich meer betrokken bij hun leefomgeving. Vrijwilligers vormen vaak een bijzonder heterogene groep mensen: studenten, werkenden, actieve gepensioneerden, … Van een minimum- of maximumleeftijd is er bij vrijwilligerswerk meestal geen sprake.

 

Belgisch vrijwilligerswerk in cijfers

- meer dan 1.800.000 personen zetten zich in als vrijwilliger, 65% daarvan doet dat binnen een formele organisatiestructuur
- alle vrijwilligers samen werken jaarlijks 221,2 miljoen uur

- meer dan de helft van de vrijwilligers houdt het bij 1 vrijwillige activiteit

- vrijwilligers zijn vooral actief in 4 sectoren: sport, cultuur, maatschappelijke dienstverlening en onderwijs

- de verdeling tussen mannelijke en vrouwelijke vrijwilligers is ongeveer 50/50
- 58% van de vrijwillige activiteiten wordt verricht door mensen met een diploma hoger onderwijs (bachelor of master)

- 57% van de vrijwilligers hebben een betaalde job
- jongeren tussen 20 en 24 jaar wijden het meeste tijd aan vrijwilligerswerk

 

Wenst u meer te weten over de plaats van vrijwilligerswerk in onze maatschappij ? Lees het rapport over vrijwilligerswerk in België dat in oktober 2015 door de Koning Boudewijnstichting gepubliceerd werd.

 

 

Wil je je als vrijwilliger inzetten? Via onze handige zoekfunctie vind je goede doelen in jouw buurt die op zoek zijn naar vrijwilligers.

Een goed doel in jouw testament

Hoe laat je een testament opmaken? En voor welk soort testament en goed doel kies je? In deze brochure van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, het Belgisch Netwerk van Stichtingen en de Vereniging voor Ethiek in Fondsenwerving lees hoe je te werk kan gaan.

 

Download hier de brochure

Vrijwilligerswerk in België: verslag van het vrijwilligers seminarie van 20 oktober 2015

Het vrijwilligerswerk heeft een belangrijke plaats in onze maatschappij, zowel vanuit een maatschappelijk als vanuit een economisch perspectief. Daarom heeft de Koning Boudewijnstichting, in het kader van haar Observatorium van de Verenigingen, een rapport over het ‘vrijwilligerswerk in België” gepubliceerd. Dit rapport werd voorgesteld op 20 oktober. Tijdens de voorstelling hebben de onderzoekers van het rapport Michel Marée en Lesley Hustinx hun werkmethode belicht. Het event werd voortgezet met twee discussiepanels en afgerond door Gabriella Civico en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block met een sessie over de Europese stand van zaken rond vrijwilligerswerk en de aandachtspunten van deze legislatuur omtrent het vrijwilligerswerk.

 

Download hier het volledige verslag

ZOOM Maatschappelijk engagement: vrijwilligerswerk in België. Kerncijfers.

Wat is vandaag de dag het aandeel van onbetaald werk in het geheel van activiteiten in België? Wie zijn de mannen en de vrouwen die ervoor kiezen hun hun tijd - een beetje, veel, heel veel - te besteden aan vrijwillige activiteiten: een beetje, veel, heel veel ? Op verzoek van de Koning Boudewijnstichting hebben onderzoekers van de universiteiten van Luik en Gent een kwantitatieve analyse gemaakt, gebaseerd op een representatief staal van de bevolking (bijna 10.000 personen). Die geeft een nauwgezet beeld van het vrijwilligerswerk in ons land. 

 

Download hier de publicatie

Cookie policy