Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Goededoelen.be wordt because.eu

Een nieuwe identiteit maar hetzelfde doel: het referentieplatform zijn voor alle goede doelen in België. Vind ons nu op because.eu
2

Wat is because?

because is de meest uitgebreide en betrouwbare uithangbord voor de social profit sector in België. Je vindt er gratis, duidelijke, accurate en makkelijk toegankelijke informatie over meer dan 30.000 organisaties in België. Als goed doel kan je gratis je profiel invullen in onze databank.

Publicaties

Vrijwilligerswerk in België: verslag van het vrijwilligers seminarie van 20 oktober 2015

Het vrijwilligerswerk heeft een belangrijke plaats in onze maatschappij, zowel vanuit een maatschappelijk als vanuit een economisch perspectief. Daarom heeft de Koning Boudewijnstichting, in het kader van haar Observatorium van de Verenigingen, een rapport over het ‘vrijwilligerswerk in België” gepubliceerd. Dit rapport werd voorgesteld op 20 oktober. Tijdens de voorstelling hebben de onderzoekers van het rapport Michel Marée en Lesley Hustinx hun werkmethode belicht. Het event werd voortgezet met twee discussiepanels en afgerond door Gabriella Civico en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block met een sessie over de Europese stand van zaken rond vrijwilligerswerk en de aandachtspunten van deze legislatuur omtrent het vrijwilligerswerk.

 

Download hier het volledige verslag

ZOOM Maatschappelijk engagement: vrijwilligerswerk in België. Kerncijfers.

Wat is vandaag de dag het aandeel van onbetaald werk in het geheel van activiteiten in België? Wie zijn de mannen en de vrouwen die ervoor kiezen hun hun tijd - een beetje, veel, heel veel - te besteden aan vrijwillige activiteiten: een beetje, veel, heel veel ? Op verzoek van de Koning Boudewijnstichting hebben onderzoekers van de universiteiten van Luik en Gent een kwantitatieve analyse gemaakt, gebaseerd op een representatief staal van de bevolking (bijna 10.000 personen). Die geeft een nauwgezet beeld van het vrijwilligerswerk in ons land. 

 

Download hier de publicatie

Rapport: het vrijwilligerswerk in België. Kerncijfers.

Wat is vandaag de dag het aandeel van onbetaald werk in het geheel van activiteiten in België? Wie zijn de mannen en de vrouwen die ervoor kiezen hun hun tijd - een beetje, veel, heel veel - te besteden aan vrijwillige activiteiten: een beetje, veel, heel veel ? Op verzoek van de Koning Boudewijnstichting hebben onderzoekers van de universiteiten van Luik en Gent een kwantitatieve analyse gemaakt, gebaseerd op een representatief staal van de bevolking (bijna 10.000 personen). Die geeft een nauwgezet beeld van het vrijwilligerswerk in ons land. 

 

Bekijk hier het volledige rapport

 

Aanbevelingen voor het besturen van een socialprofitorganisatie

Met deze set van aanbevelingen nodigt de Koning Boudewijnstichting de socialprofitorganisaties uit om aan de slag te gaan en de toepassing ervan te concretiseren volgens de specificiteit van elke organisatie. De aanbevelingen zijn aangevuld met meer gedetailleerde richtlijnen, voor deze die wensen te steunen op de aandachtspunten bij concrete toepassing.

 

In mei 2008 richtten verschillende verantwoordelijken van socialprofitorganisaties (SPO’s) zich met een heldere vraag tot de Koning Boudewijnstichting: een stuurgroep organiseren met sleutelfiguren uit de sector om samen aanbevelingen van goed bestuur uit te werken die men in de organisaties zou kunnen toepassen in België. Als gevolg van deze vraag werd een groep van een twintigtal personen bijeengebracht: voorzitters, bestuurders of directeurs van de verschillende subsectoren, die zowel de opstellers als de dragers van het initiatief zouden zijn. Deze personen hebben aanvaard om in eigen naam deel te nemen aan dit initiatief.

 

Met dit initiatief wil de Koning Boudewijnstichting het besturen van SPO's aantrekkelijker maken door de positie van bestuurders te verstevigen en hen een houvast te bieden. Op die manier kan ze het de organisaties ook makkelijker maken om vrijwillige en geëngageerde bestuurders te vinden.

 

Download hier het volledige rapport

 

Cookie policy